Privacyverklaring

Identiteit:

Sportcentrum Dalen,

Kleine veld 35,

7751 BG Dalen

Tel: 0524 820248

 

Doel:

Bij Sportcentrum Dalen hechten we veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Daarom is het onze topprioriteit om u persoonlijke gegevens te beschermen.
Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

 

Informatie die we verzamelen

 

  • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt; wordt alleen gebruikt voor onze eigen administratie. Zodat wij u lidmaatschap registeren en ook de incasso kunnen uitvoeren bij de bank.

Wij delen uw informatie  niet met derden.

Gegevensbehoud:

  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of verwijderd van onze systemen als deze niet meer nodig zijn.
  • Voor de belastingdienst is de bewaartermijn 7 jaar.

 

U Rechten:

U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelen en om ons te verzoeken onjuistheden die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking, om toegang te vragen tot, het wissen of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

 

Team sportcentrum Dalen.